Kur’an-ı Kerim

âlemlerin Rabbi Allah’ın (celle celâluhu) kullarına en büyük bir armağanıdır. Kur’an; insanları doğru yola ulaştıran, hak ile batılı birbirinden ayıran (Bakara, 2/185), müminler için rahmet ve şifa olan (İsra Suresi, 17/82), müminlerin öğüt ve nasihat almaları için indirilmiş bulunan (Kamer Suresi, 54/17), takva sahipleri için bir rehber (Bakara Suresi, 2/2), Rabbimizden bir öğüt, içimizdeki dertlere bir şifa, bize doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmettir. (Yunus Suresi, 10/57)