hakkımızda

MimarSinanCamiiLauda

1987 yılında Bahnhofstrasse 1 adres’te 65 üye ile mimar Sinan camii Lauda sehrinde kuruldu. Daha büyük bir mekan icin 163 üye ile Bahnhofstrasse 27’ye taşınmış bulunuyoruz.

Bizim cemiyetimiz DITIB’den, Diyanet işleri türk islam birliğinden destekleniyor. Diyanet işleri türk islam birliği, merkez Köln olarak almanyada 880’i aşkın derneği bir çatı altında temsil etmekte. Organizasyon olarak misyonumuz müslümanlara ibadet edebileceği yer ve imkanları hazırlamak ve uyum ile ilgili proje ve aktiviteler sunmak. Sivil toplum örgütü olarak tüm diğer kuruluş ve dinlerle açık ve dostane ilişki ve dialoğumuzu sürdürmekteyiz.

Birlik çalışmalarında üyelerine eşit muamelede bulunur, hem üyelerine hem de dışarıya karşı seffaftır. Birlik sadece ve doğrudan doğruya toplum yararına dini, hayri , kültürel ve sportif gayeler güder. Tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek için faaliyetlerini fahri olarak yürütür.